Pid Image
General Notice
 1. आ. ब. २०७७-०७८ को वार्षिक प्रगती विवरण
 2. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (मध्यपुर थिमी नगरपालिका )
 3. घरायसी धाराको जडित मिटरको सुरक्षा घरधनी आफैले गर्ने बारेमा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचना
 4. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (काठमाण्डौ महानगरपालिका -३२)
 5. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (भक्तपुर नगरपालिका)
 6. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (गाोर्कणेश्वर नगरपालिका )
 7. यस निर्देशनालयको चैत्र महिनाको प्रगती विवरण
 8. मेलम्चीको पानी सञ्चालन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको तयारी
 9. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना
 10. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम प्रकाशित सूचना - अर्ध वार्षिक र पुष महिनाको प्रगती विवरण
 11. PID Readiness to Receive Melamchi Water
 12. Advance Procurement Notice for Market Survey 2nd stage
 13. Presentation Documents from Procurement Workshop for SKVWSIP held on 10 Feb 2021
 14. Procurement Notice-Invitation for Online Workshop
 15. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४" बमोजिम प्रकाशित सूचना
 16. खानेपानीको नयाँ मिटर जडान सम्बन्धी सूचना
 17. सूचना अधिकारी
 18. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अपिल
 19. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अपिल
 20. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यन्वय निर्देशनालय अनामनगर, काठमाण्डौद्धारा २०७६ असोज देखि २०७६ माघ महिना सम्ममा हांसिल उपलव्धिहरु
 21. आदरणीय जनसमुदायहरूमा निर्देशनालयकाे अनुराेध
 22. आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सहज, तत्काल उपचारका लागि अस्पतालहरूसँग गरेको संझौता सम्बन्धी सूचना
 23. घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
 24. समय सिमा निर्धारण गरिएको बारे सुचना
 25. कार्यालय हाताभित्र रहेका भवन: सवारी साधनहरु, जेनेरेटर आदि उपकरणहरु तथा अन्य जायजेथाको सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना
 26. आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अनुरोध
 27. आदरणीय जनसमुदायहरूमा हार्दिक अपिल !!!!

Navigation

Social Media