Pid Image
General Notice
 1. मौजुदा सूची (Standing List) मा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
 2. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना -ठेक्का नं.-KUKL/DNI/MUN ROAD-1-Road Reinstatement Works for Municipal Roads of DNI Packages
 3. काठमाण्डौ उपत्यकाको तल उल्लेखित स्थानहरुमा खानेपानीको वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनको सन्दर्भमा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
 4. Initial Environmental Examination Report of Improvement of Water Supply System in Gokarneswor Municipality 5-6-7 -8-9 KMC ward no 6-7 partially and Budhanilkantha ward no 11
 5. Initial Environmental Examination Report of Improvement of Water Supply Systemin Bhaktapur Municipalityward no 1,2,3,4,5,7 Fully, 6,8,9,10 Partially and Suryabinayak Municipality 5,6,8 (Partially)
 6. Initial Environmental Examination Report-Improvement of Water Supply System in Kirtipur Municipality ward no 1,2 Fully 3,9,10 Partially and KMC ward no 14 Partially
 7. Initial Environmental Examination Report-Improvement of Water Supply System in Kathmandu Metropolitan City Ward no 32
 8. Initial Environmental Examination Thimi Report- Improvement of Water Supply System in all wards of Madhyapur Thimi Municipality
 9. Initial Environmental Examination Report of Improvement of Water Supply System in Gokarneswor Municipality 5-6-7 -8-9 KMC ward no 6-7 partially and Budhanilkantha ward no 11
 10. KUKL, PID को प्रेस नोट
 11. test
 12. पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
 13. आ. ब. २०७७-०७८ को वार्षिक प्रगती विवरण
 14. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (मध्यपुर थिमी नगरपालिका )
 15. घरायसी धाराको जडित मिटरको सुरक्षा घरधनी आफैले गर्ने बारेमा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचना
 16. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (काठमाण्डौ महानगरपालिका -३२)
 17. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (भक्तपुर नगरपालिका)
 18. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना (गाोर्कणेश्वर नगरपालिका )
 19. यस निर्देशनालयको चैत्र महिनाको प्रगती विवरण
 20. मेलम्चीको पानी सञ्चालन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको तयारी
 21. प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना
 22. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम प्रकाशित सूचना - अर्ध वार्षिक र पुष महिनाको प्रगती विवरण
 23. PID Readiness to Receive Melamchi Water
 24. Advance Procurement Notice for Market Survey 2nd stage
 25. Presentation Documents from Procurement Workshop for SKVWSIP held on 10 Feb 2021
 26. Procurement Notice-Invitation for Online Workshop
 27. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४" बमोजिम प्रकाशित सूचना
 28. खानेपानीको नयाँ मिटर जडान सम्बन्धी सूचना
 29. सूचना अधिकारी
 30. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अपिल
 31. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अपिल
 32. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यन्वय निर्देशनालय अनामनगर, काठमाण्डौद्धारा २०७६ असोज देखि २०७६ माघ महिना सम्ममा हांसिल उपलव्धिहरु
 33. आदरणीय जनसमुदायहरूमा निर्देशनालयकाे अनुराेध
 34. आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सहज, तत्काल उपचारका लागि अस्पतालहरूसँग गरेको संझौता सम्बन्धी सूचना
 35. घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
 36. समय सिमा निर्धारण गरिएको बारे सुचना
 37. कार्यालय हाताभित्र रहेका भवन: सवारी साधनहरु, जेनेरेटर आदि उपकरणहरु तथा अन्य जायजेथाको सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना
 38. आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अनुरोध
 39. आदरणीय जनसमुदायहरूमा हार्दिक अपिल !!!!

Navigation

Social Media