(+977) 1 570 5916 , (+977) 1 570 5148 (+977) 1 570 5057
  pidmail@kuklpid.org.np
 TankaPrasad Ghumti Sadak

Government of Nepal
Melamchi Sub-Project 2

Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited
Project Implementation Directorate (PID)

संसद विकास समिति सदस्य द्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवलोकन

अन्तिम चरणमा पुग्यो मेलम्ची खानेपानीका लागि पाइप बिछ्याउने काम

Flushing of the BDS in progress at Kalanki

कपन क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना जनवरी २० देखि शुरु

यसरी वितरण हुँदैछ मेलम्चीको पानी काठमाण्डौंमा

Waste Water Treatment Plan VIDEO

मेलम्चीको पानी काठमाडौंका घर–घरमा पुर्याउने काम यसरी भइरहेको छ । आयोजना निर्देशक ई. राजेन्द सापकोटाज्यू